O nás

Co je nového?

Přejeme Vám klidně prožité svátky a úspěšný start do nového roku. Těšíme se na pokračující spolupráci s Vámi. 

... více

GlobTime Consulting, s.r.o.

Jeronýmova 724
411 17 Libochovice

Mobil: +420 724 356 133
E-mail: globtime@globtime.cz

IČO: 25482319

DIČ: CZ25482319

Nelze hlasovat vícekrát.

Jaký otevřený seminář by byl pro Vás zajímavý?

Manažerské dovednosti
42%
Řízení projektů
18%
Obchodní dovednosti
21%
Vyjednávání
20%
Celkem hlasovalo 4626 lidí.

Kdo jsme?

Společnost Globtime Consulting byla založena jako ryze česká poradenská společnost v roce 2004.

Základní ideou při jejím vzniku byla snaha nabídnout tuzemským společnostem vysoce kvalitní, mezinárodně uznávané a prověřené know-how, které však bude respektovat potřeby a zkušenosti českých manažerů.

Tento nelehký úkol jsme úspěšně zvládli jen díky tomu, že naši poradci jsou lidé s bohatými manažerskými zkušenostmi z vrcholových pozic u tuzemských i mezinárodních společností.

Víme tedy co lidé z praxe potřebují a kromě know-how poskytujeme i tolik ceněné osobní zkušenosti.
 

Jak pracujeme?

Úspěch a dlouhodobá  spolupráce s našimi klienty je mimo jiné postavena i na našem celostním přístupu.

V první fázi se především snažíme poznat klientovy potřeby a dialogem s ním navrhnout optimální řešení. 

Zde pracujeme jako aktivní partner a nabízíme, na základě našich zkušeností  možnosti a varianty řešení a to nejen současné situace, ale především budoucího strategického výhledu.

V druhé fázi se soustředíme především na perfektní provedení dohodnutého rozvojového programu. Ale i zde sledujeme reakce manažerů a v případě potřeby navrhujeme potřebné úpravy programu rozvoje. 

Ve třetí fázi spolupráce klademe maximální důraz na praktické uplatňování získaných poznatků v praxi našeho klienta. Nástroje které používáme vedou manažery v aplikaci osvojeného know-how a zvyšují tak přidanou hodnotu našich rozvojových programů pro zadavatele.

Ve čtvrté fázi spolupráce poskytujeme našim zákazníkům strukturovanou zpětnou vazbu, na jejímž základě pak provádíme společné vyhodnocení projektů rozvoje a to jak z hlediska spokojenosti účastníků projektu, tak i z hlediska množství uplatňovaných poznatků v praxi. 

Samozřejmostí je, v případě potřeby, okamžitá "po-projektová péče" o klienta ve smyslu doplnění dalších potřebných informací a dokumentů.

 

V co věříme?

Věříme, že úspěch jakékoli  společnosti je založen na propojení  tvrdé individuální a týmové práce a to v prostředí optimálně definovaných a fungujících procesů.

Věříme, že dokážeme našim partnerům posílit všechny články manažerského řetězu a spojit je tak trvale a pevně s (často strmým a hladkým) břehem úspěchu.

 

 

Copyright © 2010, GlobTime Consulting, s. r. o. Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®